Friday, November 9, 2012

GUGMS 27 | ГУГМС 27 Санкт-ПетербургPääosasto
Nevan ranta, Pietari 8.11.2012.
     entisen Neuvostoliiton
Hallinnollinen elin

ministerineuvoston
     entisen Neuvostoliiton
toimintaa

Hän oli lainkäyttövaltaan alue
     (maakunnalliset ja kansalliset)
valvonta Hydromet

verkon asemien,  tutkimuslaitokset
(keskus-ja ääreishermoston), hydro-
meteorologisten  observatorio, mete-
orologiset  teknisten koulujen ja mui-
den laitosten Gidrometeoizdat

Moskovassa. Perustettu vuonna 1929
     entisen Neuvostoliiton
hydrometeorologian komitea

hydrometeorologisten
Service (GUGMS)

No comments: