Tuesday, May 2, 2017

"Haluatko kirjailijaksi" | The Finnish Literary Society


"SKS ottaa mielellään vastaan ideoita tai valmiita käsikirjoituksia yleistä tietokirjallisuutta tai tiedekirjallisuutta edustavista teoksista."

"Teoksen synnyn ja kehitysvaiheiden
sekä kirjailijan luomisprosessien tutkimus."
"Kirjaidean tai käsikirjoituksen mukana tulevan saatekirjeen on hyvä sisältää seuraavat asiat:

* tekijän/tekijöiden esittely"
Veijo Pulkkinen, FT
* tiivistelmä teoksen sisällyksestä
"Runoilija latomossa (Geneettinen tutkimus Aaro Hellaakosken Jääpeilistä) on tutkimus Aaro Hellaakosken Jääpeilistä (1928), joka on paitsi suomalaisen modernistisen runouden edelläkävijä ja klassikko, myös maamme ensimmäinen typografisesti kokeellinen runokokoelma. Tutkimuksessa Jääpeili asetetaan kirjallisuushistorialliseen kontekstiinsa tarkastelemalla sitä suhteessa kotimaiseen modernismia ja kirjataidetta koskevaan aikalaiskeskusteluun sekä kansainväliseen visuaalisen runouden traditioon."
* alustava sisällysluettelo
On.
* mitä uutta teoksessa on
"Tutkimuksen pääpaino on Jääpeilin runojen ja kokoelman typografisen ulkoasun syntyhistoriassa, jota tarkastellaan käsikirjoitusten ja korjausvedosten valossa. Aineistoon sovelletaan geneettisen kritiikin menetelmää, joka yhdessä runsaan kuvituksen kanssa tuo esille Hellaakosken kirjoitusprosessin ja kokoelman typografisen ulkoasun toteutuksen eri vaiheet."
* kenelle ja miksi kirja on kirjoitettu
"Teos on suunnattu kirjallisuudentutkijoiden ohella luovasta kirjoittamisesta, runoudesta, modernismista, avantgardesta, kirjahistoriasta ja typografiasta kiinnostuneille lukijoille."
* millaiseen käyttöön kirja on tarkoitettu
Taustalukemistostoksi lähinnä Olli-Pekka Tennilälle ja Markus Pyörälälle.
* markkinointi-ideoita
Ei ole.
* lopullisen käsikirjoituksen laajuusarvio (mieluiten merkkeinä välilyönteineen)
314 s.
* mahdollinen kuvitustarve, kuvalähteet
Mustavalkeita kopioita pääasiassa Hellaakosken SKS:n arkiston käsikirjoituksista.


No comments: