Sunday, November 23, 2014

Jyrki Vainonen puheenjohtajaksi | The Union of Writers

Suomen Kirjailijaliiton vuosikokouksen
 julkilausuma
Helsinki 22.11.2014
"Suomen Kirjailijaliitto on huolissaan poliitikkojen tietämättömyydestä kirjailijoiden elinehtojen suhteen. Näkemysten hataruuden todisti Baltic Circle -teatterifestivaaliin liittynyt keskustelu viime viikolla Helsingissä.

Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajaksi 
seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin 
liiton syyskokouksessa Helsingissä 
22.11.2014 kirjailija Jyrki 
Vainonen (s. 1963). 
Hän on tamperelainen kirjailija, 
suomentaja ja sanataiteen opettaja. 
Hänellä on myös filosofian 
lisensiaatin tutkinto.
Kulttuuripoliittisissa linjanvedoissa poliitikot näyttävät keskittyvän siihen, millaista taidetta taiteilijoiden tulisi tehdä tai omiin taidemieltymyksiinsä. Taiteen vapaus ja itsenäinen asema turvataan jo perustuslaissa. Taiteilijat, oman työnsä asiantuntijat, pitävät huolen taiteen sisällöistä. Valtion ja poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä on huolehtia siitä, että taiteilija voi tehdä työtään.

Kirjailijoiden tulotaso on matala, vuonna 2010 vain alle kymmenen prosenttia kirjailijoista sai kaunokirjallisesta työstään tuloa yli 25 000 euroa. Siksi useimmiten vain apurahat mahdollistavat ammattikirjailijan täysipäiväisen työskentelyn. 

Suomi tarvitsee toimivan apurahajärjestelmän, jotta meillä on monipuolisesti myytävää kirjakaupoissa, lainattavaa kirjastoissa ja kotimaisen kirjallisuuden vientiä ulkomaille. Valtion taiteilija-apurahoja pitäisi korottaa, sillä niiden taso on nyt alempi kuin se oli vuonna 1970, ensimmäisen taiteenedistämislain voimaan tulon aikaan. Yksityisten säätiöiden apurahoista valtion taiteilija-apuraha on jäänyt jälkeen 20–30 prosenttia.

Kirjan arvonlisävero viiteen prosenttiin

Muilla taiteenaloilla tuetaan merkittävästi tuotantoja ja rakenteita, kuten teatterilaitoksia tai elokuvatuotantoja. Myös kirjamarkkinat ja kaunokirjallisuuden kustantaminen tarvitsevat tukea, ja se voidaan parhaiten hoitaa veroratkaisuin. Kirjojen, myös sähkökirjan, arvonlisävero tulisi alentaa 5 prosenttiin. Samaa on esitetty myös lehdille.

Veropolitiikka on myös sivistyspolitiikkaa. Kirjan alempi verotus on arvovalinta sivistyksen, kansallisen kielen ja kulttuurin elinvoimaisuuden puolesta. Suomalainen kirjallisuus pitää kielemme elinvoimaisena ja kirjallisuus on aina ollut kansallisen identiteettimme ja sivistyksemme kivijalka."

No comments: