Tuesday, February 5, 2013

"En jurymedlems bekännelser" | RunebergsdagenVuoden 2012 Runeberg-ehdokaskirjat.
Vuoden 2013 Runeberg-voittaja:
Olli-Pekka Tennilä, Yksinkeltainen
on kaksinkeltaista
, Poesia 2012.

"Då jag inte kan generalisera får jag ta till bekännelser. Men innan jag bekänner, kan ni gissa från vilket år följande föredömligt generaliserande prismotiveringar härstammar?

”Runebergsprisets nomineringsjury gladde sig särskilt åt flerstämmigheten och den höga nivån hos romankonsten och lyriken. I bägge genrerna syns hur vår litterära kultur blir alltmer nischad, att de skrivande generationerna blir allt fler ... Också inom novellistiken hittar man glädjeämnen. Novellernas register sträcker sig från det klassiskt avklarnade och psykologiskt nyanserade till mera upplevelsebetonat och gränsöverskridande.”  

Och vilket års bokskörd kan denna kritiker, som här bedömer nomineringarna till Runebergspriset tänkas avse: ”Litteraturen från sistlidna år kunde kanske karaktäriseras med orden långrandighet, förutsägbarhet, brist på engagemang.”

Javisst, ni avläste alldeles rätt. Det är fråga om 2012 års böcker som ovanstående svepande beskrivningar passar lika väl som prismotiveringarna – juryns till synes mest kreativa bidrag – vilket år som helst. Där återgår man till källorna, till platsen där skrivandet rinner till för att ibland till och med sluta som bok. Läs för all del juryns motiveringarså ser ni strax på vilka grunder årets böcker har valts ut. Nomineringsjurynför år 2012 erkände strax i början på sitt tal i Borgå sin oförmåga att generalisera:

”Vi påstår att urvalets strängaste vinkling görs redan när man beslutar vilka som sitter i urvalsjuryn. De här åtta kandidaterna som tävlar om Runebergspriset 2013 är ett resultat av vår livssituation, vår litterära smak och vår speciella läsart ...” 

(... fortsatt Lysmasken.net 4.2.2013Runeberg-palkinto Olli-Pekka Tennilän

teokselle Yksinkeltainen on kaksinkeltaista


Runeberg-kirjallisuuspalkinto 2013 myönnetään tänään, Runebergin päivänä 5. helmikuuta Olli-Pekka Tennilälle runokokoelmasta Yksinkeltainen on kaksinkeltaista.

Voittajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta raati, johon kuuluvat sen puheenjohtaja, kirjailija Tommi Melender, teatterinjohtaja Dan Henriksson ja tutkija, kriitikko Siru Kainulainen.


Raadin perustelut:

Ehdokkaiden joukko oli monipuolinen: esille tulivat eri kirjallisuuden lajit, eri-ikäiset tekijät ja erilaiset lähestymistavat kirjallisuuteen.  Esiraadin valitsemat palkintoehdokkaat ovat teoksia, jotka eivät ole liiemmälti olleet julkisuudessa.

Palkintoraati keskusteli pitkään ehdokkaana olleen Jaakko Yli-Juonikkaan poikkeuksellisen kokeellisesta ja omaperäisestä teoksesta Neuromaani, joka sekä huvitti ja ihastutti että hämmensi ja hermostutti raatilaisia. Uusia suuntia etsivä suomalainen romaani tuskin jää entiselleen Yli-Juonikkaan romaanin jälkeen.

Neuromaanin lisäksi raati vaikuttui Peter Sandströmin novelleista. Niissä on jännittävää epätyypillisyyttä, jos vertailukohtana pidetään perinteisempien suomenkielisten novellien eheää ja sileää muotoa. Sandström avaa ansiokkaasti etenkin mieshahmojen ajattelutapoja ja sielunelämää.

Kolmesta vahvasta ehdokkaasta raati päätyi palkitsemaan Olli-Pekka Tennilän uutta runoa parhaimmillaan edustavan teoksen Yksinkeltainen on kaksinkeltaista.  Se ei rajaudu yksiselitteisesti runouden kategoriaan, vaan on kytköksissä myös aforistiseen ja proosamuotoiseen tekstiin.

Yksinkeltainen on kaksinkeltaista on yhtä aikaa rakenteellisesti hallittu ja ilmaisullisesti elävä kokonaisuus.  Tennilä karttaa sellaista runollisuutta, jossa lukijan on ratkaistava arvoitus purkamalla sisäänrakennettu koodi. Pikemminkin Tennilän kirjassa liikutaan pinnoilla, kaltevilla ja luistavillakin – huikaisevan tasapainoisesti.

Tennilän ilmaisu tarttuu lukijaansa fyysisesti, ja samalla sanojen ajatuksellinen dynamiikka saa tilaa kasvaa ja kehittyä. Tärkeämpää kuin pyrkiä tiivistämään olennainen yhteen kuvaan, on tehdä uskottava esitys siitä, miten havaitseminen rakentuu.

Teoksen nimi on yksi sen keskeisistä piirteistä: pienen lapsen kielilogiikasta on mahdollista vaikuttua uudelleen aikuisena. 


Muina ehdokkaina olivat:

Envall, Markku: Toinen jalka maassa ja muita esseitä. WSOY (essee)

Hyvärinen, Lassi: Keisarin tie. Otava. (runoja)

Kilpi, Eeva: Kuolinsiivous . WSOY. (runoja)

Laitila Kälvemark, Tiina: Kadonnut ranta. WSOY. (novelleja)

Sandström, Peter: Till dig som saknas. Schildts & Söderströms (noveller)

Tamminen, Petri: Rikosromaani. Otava. (romaani)

Yli-Juonikas, Jaakko: Neuromaani. Otava. (romaani)

Ehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat kirjailija Jouni Tossavainen, FT, tutkija Pia Maria Ahlbäck ja FM, kirjailija Sari Peltoniemi.
 

No comments: