Wednesday, April 27, 2011

Kyllä Anttila tietää | The Finlandia Prize for Literature

"Juuri siksi tällä fenomenologialla on mahdollisuus olla ankarassa mielessä
elementaarista. Kuvassa puhdas mutta hetkellinen subjektiivisuus yhdistyy asiaintilaan joka ei välttämättä ole täysin rakentunut, ja tästä yhdistymisestä fenomenologi löytää lukemattomien kokemusten kentän. Hän hyötyy havainnoista, jotka voivat olla tarkkoja koska ne ovat yksinkertaisia, koska ne ”eivät johda seurauksiin” kuten tieteelliset ajatukset, jotka ovat aina synteettisiä." Gaston Bachelard/Tiina Lehikoinen

No comments: