Friday, November 26, 2010

"Luova talous vahvemmin strategioihin" | Ansvaret


Nyt selkis, näin toimin tulevassa: Jatkotoimenpiteet

1 Luova talous ja kulttuuri vahvemmin strategioihin

2 Luodaan luovan talouden ja kulttuurin koordinoitu verkosto

3 Selvitys kolmannen sektorin toimijoista ja näiden tarpeista

4 Jalostamo-toiminnan hyödyntäminen yritystoiminnan kehittämisessä

5 Asiantuntijuuden kehittäminen

6 Monitoimialaisen yritystoiminnan ja palveluinnovaatioiden kehittäminen

7 Maaseudun ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

No comments: