Monday, April 14, 2008

Jukkapuun saarilla | Idegrans öarna


– Vet en druid hur gammal en människa kan bli?

– Åttioet år.

– Och hur gammal blir en hjort?

– Tvåhundrafyrtiotre år.

– En liten trast då, hur länge lever hon?

– Sjuhundratjugonio år.

– En örn?

– Tvåtusenetthundraåttiosju år.

– Och en lax?

– Sextusenfemhundrasextioett år.

– Idegranen då?

– Nittontusensexhundraåttiotre år.

– Då kan du säkert också svaret på min sista naturfråga. Hur gammal blir hela vår värld?

– Femtiotusenfyrtionio år.


(Gunnel & Lars Ahlin, Hannibal segraren av boken Gunnar D Hansson (1994) Idegrans öarna, Borås: Bonnier Alba, s. 31.)

No comments: