Tuesday, August 24, 2010

Kävin täällä | I was at another place

Kävin täällä. Olin paikassa, jota ei enää ole.
(I went here. I was at another place, which no longer exists.)

No comments: