Friday, May 21, 2010

Miten minä nyt voisin laajeta vielä enemmän kuin päivät silloin! Keväisimmät infot

puhuu siitepölyt.

(How do I do now I could expand even more than the letter then! Springlike infos speaks pollens.)


No comments: