Monday, March 15, 2010

Hukkuneiden muistomerkki | Helsinki, Eiranranta


(Homage Pentti Sammallahti: Staden - Kaupunki (Opus 45) 2006, s. 106)

Träd och stora moln -
Vad är människors och hundars
korta liv och språng mot alla
himlens skiftingar

Bo Carpelan

No comments: